ENGLISH

ASFALTIN AVANTAJLARI

Asfalt kaplamalar beton kaplamaların aksine düzgün ve derzsiz sürekli bir yüzey oluturduğundan derz gerektirmeksizin istenilen yüzey düzgünlüğü ve eğim verilebilir. Bu nedenle asfalt yüzeyler daha iyi bir sürüş konforu sağlar

 

Asfalt kaplama üzerinde yol işaretleri çok iyi görülür.

 

Asfaltın bakımı ve onarımı kolay ve çabuk olduğundan, trafik tıkanmaları daha seyrek ve kısa sürelidir. Bozuk kesim hızla ve kolayca lokal olarak onarılabilmektedir. Beton yolların rutin bakımı asfalt kaplamaların bakımı ile kıyaslandığında, daha fazla zaman, para ve işgücü gerektiren komplike bir işlemdir. Bozulmaların şiddetine ve yoğunluğuna bağlı olarak çok kere bakım işlemi bir nevi yeniden yapım işlemine dönüşebilmektedir. Ayrıca bozulmuş beton yolların takviyesinde sıcak karışım asfalt tabakalarına ihtiyaç duyulmaktatır.

 

Asfalt kaplamalarda karışım dizaynı ayarlanarak, kayma direnci optimum seviyede sağlanabilirken, beton karışımlarda yüzeyin özel olarak pürüzlendirilmesi ek işlemi gerekir.

 

Asfalt koyu rengi nedeni ile ısıyı çektiği ve kolay buharlaşma sağladığı için, asfalt kaplamalarda buz çabuk erimekte ve yüzey suyu hızla erimektedir.

 

Düzgün ve sessiz asfalt yollar sürücünün yorgunluğunu ve stresini azaltır.

 

Yüzey suyunu anında drene eden asfalt karışımların uygulanmasıyla, yağmurda seyreden sürücü daha rahat araç kullanır.

 

Asfalt, beton gibi reaktif bir malzeme değildir. Asit ve sülfatlara dirençli olduğundan korozyona neden olmaz, diğer malzemeler ile reaksiyona girmez ve buz çözücü kimyasallar asfalta zarar vermez.

 

Asfalt kaplamalar, beton kaplamalar gibi kür gerektirmediğinden tabaka inşaatı hızla tamamlanarak birkaç saat içinde trafiğe açılabilmektedir.

 

Hızlı yapım tekniğinden dolayı alt tabakaların hemen kaplanabilmesi mümkün olmakta ve bu tabakaların açık hava şartlarına maruz kalarak taşıma gücünü kaybetme ihtimali ortadan kalkmaktadır.

 

Zamanla güçlendirilmesi gerektiğinde 4-5 cm’lik bir tabaka ilavesi yeterli olabilmektedir.

 

Asfalt yollar, su, gaz boru hattı gibi altyapı tesisatının oluşturulması sırasında kolayca açılarak, tesisatın hızla döşenmesine imkan sağlar ve trafik bu durumdan fazla etkilenmez.

 

Asfalt kaplamalara karşılık beton kaplamaların en önemli sorunları, çimentonun suyla reaksiyonu sonucu oluşan büzülme çatlakları ile ısı değişimlerine ve aşırı yüklemelere karşı hassasiyeti nedeniyle ortaya çıkan şiddetli bozulmalardır. Ayrıca beton kaplamalar tabandaki oturma ve şişmelerden asfalt üstyapıya göre daha çok etkilenirler.

 

Asfaltın sağladığı esneklik, kritik bir öneme sahiptir. Asfalt üstyapıların esneklik özelliğinden dolayı, trafik yüklerini tabana yayması ve asfalt karışımların yüksek dayanıma sahip olması nedeniyle asfalt kaplamalar, beton kaplamalara göre özellikle düşük trafik şartlarında daha ince uygulanabilir.

 

Kademeli yapım tekniği ile asfalt, yatırım imkanlarına uygun alternatifler sunar. Sınırlı yatırım imkanları ile projeye başlanabilmesi halinde, asfaltın kademeli inşaat tekniği yolların yapımında bir çözüm yaratır. Asfalt kaplamayla üstyapı olabildiğince minimum kalınlıkta teşkil edilerek, trafiğe açılır ve projeye gerekli kaynak sağlandıkça üstyapı takviye edilir.

 

Asfalt, soğuk hava şartlarına daha uygundur. İklim şartları gereği çivili lastik kullanılan yerlerde, asfaltın bakım avantajı kritik bir tercih nedenidir. Ayrıca bu bölgelerde yollar sürekli donma ve çözülmeye maruz kalır. Elastik özelliği nedeni ile asfalt, sıcaklık değişimlerine karşı daha dirençlidir.

 

Asfalt çevresel açıdan doğru bir seçimdir. Asfalt, % 100 geri dönüştürülebilen bir malzemedir. Kazınan eski asfalt, yerinde veya merkezi plentte, gerekli ise yeni bitüm, katkı ve agrega ilave edilerek, soğuk veya sıcak karışım olarak hazırlanarak yeniden kulllanılabilmektedir. Bu işlemle malzeme ve enerji tasarrufu sağlanmış ve malzeme kaynakları korunmuş olur. Ayrıca kazılan malzemenin atık olarak taşıma ve depolama sorunları da ortadan kalkmış olmaktadır.

 

MERKEZ:
Mutlukent Mahallesi 1942.Cadde No:23, PK:06800, Çankaya-ANKARA

Tel: 0 312 446 24 84 – Fax: 447 54 51

asyol@asyol.com.tr

 

ŞANTİYE:
Kalaba Mah. Taş Ocakları Mevkii

No: 12 Akyurt – ANKARA

Tel: 0 312 833 80 90 – 833 80 93 – 883 81 00

Fax: 0312 833 80 83